Estratègies de Planificació Urbana

Jordi Galí

Maria Elisa Ojeda