REDACCIÓ DEL PLA PER LA PROMOCIÓ DE LA MOBILITAT ACTIVA A GUISSONA

View Gallery 3 Photos
Data
maig 2019
Col·laborem
Copenhagenize Design Co.
Client
Ajuntament de Guissona

Estratègia integral de transformació urbana per a un municipi de 7000 habitants.

Conjunt d’accions amb l’objectiu de transformar el espais públics de Guissona en llocs més confortables, saludables i sostenibles, que al seu torn afavoreixin l’augment dels desplaçaments en mitjans de transport actius, com caminar o anar amb bicicleta, per sobre dels mitjans motoritzats Privats. Amb un plantejament transversal, les accions proposades abasten des del disseny de noves infraestructures i propostes de re-urbanització de carrers i places, fins a mesures gestió i promoció de la mobilitat activa, amb l’objectiu de pacificar el trànsit i millorar la qualitat dels espais públics.

Jordi Galí

Maria Elisa Ojeda